Bloemendaalzetstappen-zelf-stappen-zetten

Bloemendaal in bloei

Bloemendaal is een groene gemeente die rijk is aan verschillende landschappen, tuinen, groene woonwijken en
mooie landgoederen. Met de biodiversiteit in Bloemendaal zit het wel goed, zou je denken. Voor een deel is dat waar. Maar er zijn ook ontwikkelingen die de biodiversiteit in onze gemeente bedreigen. Als we niks doen zou de biodiversiteit ook in onze gemeente kunnen verslechteren.

Biodiversiteitsplan

De antwoorden op deze en andere vragen zijn terug te vinden in het biodiversiteitsplan voor de gemeente Bloemendaal. Hierin staan de visie, ambities en ideeën op het gebied van biodiversiteit voor de komende tien jaar beschreven. Het plan sluit aan bij het coalitieakkoord en het collegeprogramma 2018-2022.

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit is een belangrijk onderwerp. Het gaat namelijk om het voortbestaan van de aarde, de mens en de samenleving. De betekenis van biodiversiteit in het kort: de wereldwijde hoeveelheid aan en diversiteit van soorten en ecosystemen. Al die verschillende soorten houden de natuur op aarde in balans. Dit is vastgesteld in het verdrag van Rio (getekend in 1992 door Nederland en 194 andere EU landen). Het doel van het verdrag van Rio: biodiversiteit behouden, beschermen, duurzaam gebruikmaken van biodiversiteit en de winsten uit biodiversiteit eerlijk verdelen. Elk land zet de doelen om in eigen beleid, wet- en regelgeving. Kijk hier voor tips met wat u zelf kunt doen om de biodiversiteit rondom uw woning en in de buurt te verbeteren.

Maaien in de gemeente

Bermen maaien betekent in de gemeente Bloemendaal niet langer dat al het gras kort gemaaid wordt. De reden: zoveel mogelijk verschillende bloemen en insecten de kans geven zich te ontwikkelen. Door sommige stukken juist niet te maaien, kunnen bloeiende planten zaad vormen en zich verspreiden. Dit moet bloemrijke bermen opleveren. Heel belangrijk voor de bijen en ook goed voor allerlei vlinders.

Maaibeheer op de kaart

Bekijk op de kaart van gemeente Bloemendaal op welke plekken we maaien en hoe vaak we maaien. Na het klikken op een met een kleur aangegeven berm of groenvak van uw keuze, verschijnt informatie over dat specifieke vak.

Compost gratis op te halen

U kunt op afspraak gratis compost halen bij de gemeentelijk milieustraat in Overveen.
Via de gemeente website kunt u een afspraak maken wanneer u de compost kunt ophalen.

Milieustraat, Brouwerskolkweg 2, 2051 ED Overveen.