Water van A tot Z op het Waterloket

Sinds een paar maanden is er in Bloemendaal een online Waterloket. Hier vindt u informatie over o.a. drinkwater, grondwater en de kwaliteit van het zwemwater in onze gemeente.

Door klimaatverandering zullen we in de toekomst vaker worden geconfronteerd met droge perioden. En als het regent, kunnen de buien een stuk intensiever zijn dan in het verleden, soms met wateroverlast tot gevolg. Tegelijkertijd moesten meerdere drinkwaterbedrijven in ons land afgelopen zomer rekening houden met tekorten.

Inspelen op veranderingen

Gemeente Bloemendaal probeert met deze en andere ontwikkelingen zoveel mogelijk rekening mee te houden. Bijvoorbeeld door de (openbare) ruimte slimmer in te richten zodat de gevolgen van natte en droge perioden beter kunnen worden opgevangen. Wie een tuin heeft kan helpen door deze aan te passen. En ook de riolering in onze gemeente zal op het veranderde neerslagpatroon moeten worden ingericht.

Daarnaast wordt het grondwaterpeil constant in de gaten gehouden en is het beheer van het oppervlaktewater ondergebracht bij het waterschap (Hoogheemraadschap Rijnland). Zo zorgen we ervoor dat we droge voeten houden en wordt tegelijkertijd de waterkwaliteit in de gaten gehouden.

Omdat drinkwater steeds schaarser wordt, stimuleert gemeente Bloemendaal inwoners om verantwoord om te gaan met drinkwater. Bijvoorbeeld door progressieve tarieven te hanteren voor rioolbelasting. Wie veel drinkwater gebruikt, betaalt per m3 meer dan wie zuiniger omspringt met water.

Informatie en tips

Alles wat u moet weten over water, is overzichtelijk terug te vinden op het Waterloket van Bloemendaal. Hier vindt u praktische informatie over wat u moet doen wanneer er bijvoorbeeld in uw straat sprake is van riooloverlast en hoe u tips vindt om drinkwater te besparen. Daarnaast biedt het Waterloket ook informatie over de kwaliteit van zwemwater en wat u moet doen als u een ligplaats voor uw boot wilt aanvragen.

Meer weten? Kijk op bloemendaal.nl/waterloket

Lees ook:

Sluipverbruik, dat is pas écht zonde van de energie

Een gemiddeld huishouden heeft per jaar een sluipverbruik van 450 kWh. Zonde. Zeker met de…

Verduurzamen? Maak gebruik van natuurlijke momenten

Het huis waar je in woont verduurzamen is niet altijd even eenvoudig. Maar u hoeft…

Wassen en drogen: langzaam maar zuinig

Wilt u snel, schoon of zuinig wassen en drogen? Liefst alle drie, uiteraard. Maar dat…