Bloemendaal-zet-stappen-energieke-burger

Wie we zijn

De Energieke Burger is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die bijdraagt aan de energietransitie van woningen in de gemeente Bloemendaal. De focus ligt daarbij op de kernen Bennebroek en Vogelenzang.

Wat ons beweegt

We zijn er van overtuigd dat een energietransitie* op korte termijn noodzakelijk is en zien dit als een gezamenlijke opgave van burgers en overheid. Samen willen we daarom werken aan een breed gedragen acceptatie van de verduurzaming van de energievoorziening. Die moet betaalbaar zijn en zoveel mogelijk de CO2 uitstoot beperken.

Wat we doen

1. We betrekken en informeren burgers over individuele en/of collectieve mogelijkheden voor de besparing van energie en het opwekken van duurzame energie door het organiseren van onder meer

a. algemene themabijeenkomsten over energiebesparing
b. het Energie Café als ‘inloopspreekuur’
c. individuele of collectieve - straat of wijk – ondersteuning door energiecoaches

2. We betrekken en informeren de Bloemendaalse onderwijsinstellingen over de energietransitie en zo nodig dragen we bij aan daarop gerichte lesprogramma’s en - middelen

3. We communiceren over energietransitie zowel met de doelgroep als relevante partijen in het netwerk door onder meer

a. kennisoverdracht via de media zoals Bloemendaals Nieuwsblad en de website Bloemendaal zet stappen
b. informeren over subsidies en (beleids)ontwikkelingen

Contact opnemen?

Meer weten over De Energieke Burger of meedoen? Neem contact met ons op door te mailen naar: de.energieke.burger@gmail.com.


* Onder energietransitie verstaan we het overschakelen van een energievoorziening die gebruik maakt van kolen, olie en gas naar een duurzame energievoorziening gebaseerd op een optimale mix van energiebesparing en duurzame energiebronnen zoals zon en wind.