Samenwerking gezocht

Wij zijn op zoek naar koplopers: bewoners die zelf al veel hebben gedaan of samen met de buurt bezig zijn om meerdere woningen toekomstbestendig en misschien wel aardgasvrij te maken.

De gemeente Bloemendaal wil inwoners de komende jaren stimuleren om hun energiegedrag te verduurzamen, met name door isolatie van woningen. We beginnen klein en willen dit de komende jaren uitbouwen, om steeds meer inwoners aan te spreken.

De gemeente wil dit graag gezamenlijk ontwikkelen met initiatieven en inwoners die al actief zijn in de gemeente. Het idee is om handelingsperspectief te bieden en zo veel mogelijk drempels weg te nemen, zodat duurzame keuzes gemakkelijker worden.

Bent u een koploper?

Uw ideeën, plannen en ervaringen bij het isoleren en comfortabeler maken van uw huis zijn een inspiratiebron voor Bloemendalers die nog moeten beginnen. Vindt u het leuk om na te denken hoe we meer impact kunnen maken? En misschien vindt u het ook interessant om te horen hoe andere koplopers te werk gaan.

Contact: info@bloemendaalzetstappen.nl
Femke Nannes 06 - 44 159 272 of
Art den Boer 06 - 17 144 908.