Praktijkvoorbeelden gezocht

Al meer dan 40 Bloemendalers hebben hun ervaringen over de verduurzaming van hun woning of VvE, het vergroten van de biodiversiteit, het terugdringen van restafval en klimaatbewuster reizen gedeeld. We horen graag wat uw ervaringen zijn bij het zetten van stappen.

Gemeente Bloemendaal wil inwoners graag helpen en stimuleren om aan de slag te gaan met woningverduurzaming, biodiversiteit, duurzaam vervoer en hergebruik van materialen. Dat doen we met praktische informatie maar ook door het delen van ervaringen van koplopers: Bloemendalers die al stappen hebben gezet.

Wat is uw verhaal?

Waar bent u tegenaan gelopen bij het zetten van stappen? Wat levert het u op en wat zou u een volgende keer anders doen? Welke tips hebt u voor Bloemendalers die nog moeten beginnen?

Ook als u nog maar net begonnen bent of er een meerjarenplan van hebt gemaakt, zijn we erg nieuwsgierig naar waar u tegenaan loopt. Uw ervaringen zijn bovendien leerzaam en inspirerend voor andere Bloemendalers die nog moeten beginnen.

Neem contact met ons op en we delen uw ervaringen.

info@bloemendaalzetstappen.nl
Art den Boer 06 17 14 49 08 of
Lunette Strijker 06 16 19 11 17

Deze Bloemendalers hebben hun ideeën en ervaringen al gedeeld