Aardgasvrij

In 2050 moeten alle woningen in Nederland zonder aardgas en met een duurzaam energiesysteem verwarmd worden. Dat is een onderdeel van de energietransitie en in lijn met de Europese klimaatafspraken. In het Klimaatakkoord staat namelijk dat alle gebouwen in Nederland in 2050 geen CO2 meer mogen uitstoten.

Wat zijn goede en haalbare aardgasvrije alternatieven?

2050 klinkt ver weg maar we moeten dit samen stap voor stap doen en dat kost tijd. In 2021 moet iedere gemeente een Transitievisie Warmte opstellen. In die visie staat wat de alternatieven voor aardgas zijn en hoe en wanneer buurten aardgasvrij(er) gemaakt kunnen worden.

De gemeente Bloemendaal wil graag weten wat de behoeften, zorgen en ideeën zijn over dit onderwerp en onderzoekt graag in samenwerking met inwoners wat goede en haalbare aardgasvrije opties zijn. 427 Bloemendalers hebben een vragenlijst ingevuld. Deze inbreng gebruiken we voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hier leest u de resultaten van de enquête in het rapport.

Wilt u meer weten over wonen zonder aardgas?

Op 7 april is er een informatiebijeenkomst over de Transitievisie Warmte. Daarin staat wat de alternatieven voor aardgas zijn en hoe en wanneer buurten aardgasvrij(er) gemaakt kunnen worden. We bespreken de uitgangspunten en er is uiteraard ruimte voor al uw vragen.

Meedenken met de gemeente over een aardgasvrije toekomst

Tijdens de 1e bijeenkomst op 15 februari bespraken we de resultaten van de vragenlijst en stelden we gezamenlijk uitgangspunten op over de warmtetransitie. In de 2e bijeenkomst op 10 mei wordt de (technische) richting van de warmtetransitie besproken en besloten welke buurten wanneer zonder aardgas moeten functioneren. Ook bespreken we hoe inwoners per buurt of dorpskern betrokken willen worden in de uitvoering van wonen zonder aardgas.