Bloemendaal-zet-stappen-transitievisie-warmte2

In 2050 moeten alle woningen in Nederland zonder aardgas en met een duurzaam energiesysteem verwarmd worden. Dat is een onderdeel van de energietransitie en in lijn met de Europese klimaatafspraken. In het Klimaatakkoord staat namelijk dat alle gebouwen in Nederland in 2050 geen CO2 meer mogen uitstoten.

Wat zijn goede en haalbare aardgasvrije alternatieven?

2050 klinkt ver weg maar we moeten dit samen stap voor stap doen en dat kost tijd. In 2021 moet iedere gemeente een Transitievisie Warmte opstellen. In die visie staat wat de alternatieven voor aardgas zijn en hoe en wanneer buurten aardgasvrij(er) gemaakt kunnen worden.

De gemeente Bloemendaal wil graag weten wat de behoeften, zorgen en ideeën zijn over dit onderwerp en onderzoekt graag in samenwerking met inwoners wat goede en haalbare aardgasvrije opties zijn. 427 Bloemendalers hebben een vragenlijst ingevuld. Deze inbreng gebruiken we voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hier leest u de resultaten van de enquête in het rapport.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Tijdens de bijeenkomsten rondom de Regionale Energiestrategie (RES) en de Transtitievisie Warmte (TVW) worden vragen van inwoners opgehaald. De belangrijkste vragen en antwoorden vindt u hieronder terug.

Vragen over de link met de regio
Vragen over de Transitievisie Warmte
Vragen over techniek
Vragen over mijn woning