Woningverduurzaming financieren – Deel 5: het Nationaal Restauratiefonds

Woont u in een monument? Dan lijkt het misschien onhaalbaar om uw woning te verduurzamen. Maar er is meer mogelijk dan u denkt. Zeker met hulp van het Nationaal Restauratiefonds.

De 120.000 monumenten in ons land moeten niet alleen in stand blijven, ze moeten echt gebruikt worden, vindt het Nationaal Restauratiefonds. Het mooiste monument is een levend monument: zo blijft hun verhaal doorverteld worden. Het Restauratiefonds beheert ruim dertig fondsen voor overheden en private partijen. Daarmee ondersteunt het monumenteigenaren met een financiering voor de restauratie, verduurzaming of herbestemming. Ook betaalt het fonds subsidies uit en deelt het een schat aan praktische kennis via de eigen website en de websites Herbestemming.nu en Monumenten.nl.

Op de homepage van het Restauratiefonds komt u er met een zelfscan in een paar minuten achter wat de mogelijkheden zijn. Door een aantal simpele vragen te beantwoorden, krijgt u een globaal idee van de technische opties, gekoppeld aan regelgeving en financiering. U kunt ook een gericht advies aanvragen: voor particulieren bij een monumentencoach; ondernemers kunnen terecht bij een accountmanager.

In wat voor soort monument woont u?

Het soort monument waarin u woont, bepaalt in belangrijke mate wat uw mogelijkheden zijn, zeker op financieel gebied. Onderzoek dus altijd eerst wat voor soort monument u heeft. Is dit geen rijksmonument, ga dan bij de gemeente na of het een gemeentelijk monument, provinciaal monument of een zogenoemd beeldbepalend pand is. In dat laatste geval valt uw woning onder de regelgeving voor ‘beschermd stads- of dorpsgezicht’.

Zodra u weet wat voor soort monument u heeft, is het de moeite waard om in een vroeg stadium contact op te nemen met de betreffende ambtenaar monumentenzorg, om alvast een eerste indruk te krijgen van de haalbaarheid van uw plannen. Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument en in een later stadium een financiering bij het Restauratiefonds aanvraagt, zal de gemeente de subsidiabele kosten moeten bepalen.

Financieringsvormen

Het Restauratiefonds kan u financieel ondersteunen met een lening tegen een lage rente, (duurzaamheids)subsidies en, in sommige gevallen, een speciale Monumentenhypotheek. Daarbij is het niet mogelijk om voor dezelfde werkzaamheden een subsidie én een lening tegen een lage rente aan te vragen. Een subsidie in combinatie met een Monumentenhypotheek kan wél tot de mogelijkheden behoren.

Duurzaamheidsadvies

Door samen te werken met externe specialisten en een deel van de kosten van een specifiek duurzaamheidsadvies te vergoeden, wil het Restauratiefonds een bijdrage leveren aan de ambities uit het Klimaatakkoord om ook monumenten te verduurzamen. Dit advies helpt u op weg om op een slimme manier kosten te besparen en tegelijkertijd het wooncomfort te verhogen. U krijgt inzicht in verduurzamingsmogelijkheden, welke specialisten u hiervoor zou kunnen inschakelen én wat de financieringsmogelijkheden zijn. Via deze link kunt u een informatiebrochure downloaden over de verduurzaming van uw monument.

Lees ook:

Ledverlichting rules: Effe dimmen scheelt een hoop

In amper tien jaar tijd heeft de ledlamp zijn minder energiezuinige voorgangers van het podium…

Isolatieactie in Bloemendaal

Met de hoge energieprijzen loont het nog meer om uw huis te isoleren. Een goed…

Isoleren kost (meestal) minder tijd dan u denkt

Voor sommige mensen kan de angst voor ‘gedoe en rommel’ een drempel zijn om isolatiemaatregelen…