Terugblik RES-sessie Gemeente Bloemendaal

Op donderdag 6 februari werd er in Bloemendaal een Lokaal Scenario Atelier (LSA) voor de RES georganiseerd. Bewoners, raadsleden en andere stakeholder onderzochten samen de (on)mogelijkheden voor het realiseren van duurzame opwek door middel van zon of wind in onze regio.

De komende jaren wordt er hard gewerkt aan o.a. het afbouwen van het gasverbruik en vergroten van de opwek van hernieuwbare energie. De afspraken hiervoor zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Het vertalen van deze nationale afspraken naar bijvoorbeeld regionale warmteplannen, infrastructuurplannen en de opwek van energie via bijvoorbeeld grote zonnevelden gebeurt via de RES. Bloemendaal zet al concrete stappen, bijvoorbeeld met de realisatie van een zonnepark in Bloemendaal aan zee.

Vruchtbare bijeenkomst

Zo’n 20 deelnemers onderzochten tijdens de LSA-bijeenkomst de verschillende scenario’s en de bouwstenen die eventueel voor eventuele opwek van hernieuwbare energie kunnen worden ingezet. De groep had veel kennis en voerde goede discussies. Een groot deel is van mening dat er in Bloemendaal zelf weinig ruimte is en dat de natuur beschermd moet blijven. De uitkomsten van deze avond worden samen met wat er is opgehaald bij de buurtgemeenten in Regio IJmond/Zuid-Kennemerland verwerkt tot een concept RES die in later dit jaar wordt verwacht.

Een RES… Maar waarom eigenlijk?

In de Regionale Energie Strategie of RES komt o.a. te staan welke plekken in onze regio eventueel geschikt zijn voor hernieuwbare opwek van energie. Er wordt niet alleen gekeken naar wat de kosten zijn maar ook of een bepaald gebied wel geschikt is, of er infrastructuur aanwezig en of er draagvlak is. Het onderstaande filmpje legt uit waarom een RES nodig is en hoe het proces verloopt.

https://youtu.be/CVbUDlEM76w

Moet ik nu al iets doen?

Er is dit moment nog niet bekend wat de inhoud gaat worden, maar de RES zal zeker beschrijven waar een deel van de benodigde duurzame energie die we in de toekomst nodig hebben in onze regio zal worden opgewekt. Afwachten? Dat mag, maar is niet handig. Beter is het om nu al te beginnen met het verbeteren van het energielabel van uw huis. Het loont namelijk – ongeacht de uitkomst – om nu al uw woning goed te isoleren of bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen.

Niet alleen voor een lagere energierekening, maar ook voor meer comfort en een hogere  verkoopwaarde. Kortom: door nu te investeren bespaart u niet alleen geld, maar zorgt u dat uw huis toekomstbestendig wordt. En door gebruik te maken van gunstige subsidieregelingen voor isolatiemaatregelen betaalt de overheid mee.

Meer weten over de RES? Check de website van de Noord-Hollandse Energieregio Zuid waar helder wordt uitgelegd wat de RES voor u doet en wat u voor de RES kunt doen.

 

Lees ook:

Drie manieren om uw buitenmuren te isoleren

Buitenmuren isoleren kan op verschillende manieren. Welke methode u kiest, hangt voor een belangrijk deel…

Aardgasalternatieven – deel 3: aardwarmte

Uiterlijk in 2050 moeten ook de huizen in Bloemendaal aardgasvrij zijn. De alternatieven worden op…

Bespaartip: slimme thermostaat bespaart

In steeds meer huizen wordt de verwarming met behulp van een slimme thermostaat aangestuurd. Maar…