Van aardgas naar groen gas

Nederland streeft ernaar om zo snel als mogelijk ‘van het gas af’ te gaan. Doordat onze huishoudens al decennia voor een groot deel op aardgas draaien, is dat een enorme operatie. We gaan anders koken en verwarmen. Met ‘groen gas’, ‘CO₂-gecompenseerd aardgas’ of de rechtstreekse aankoop van certificaten van groengasproducenten vergroent u nu alvast uw aardgasverbruik.

Biogas is gas dat op duurzame wijze wordt opgewekt door organisch afval (mest, gft-afval of rioolslib) te vergisten in biogasinstallaties. Hierbij komt methaan vrij: dat noemen we biogas. Dit biogas moet eerst worden ‘opgewaardeerd’ voordat het dezelfde kwaliteit heeft als het Nederlandse aardgas. Pas dan kan het aan het bestaande gasnet worden toegevoegd en heet het ‘groen gas’. Dat er een mix van aardgas en groen gas door de gasleiding loopt, daar merkt niemand verder iets van.

Schaars goed

In een biovergister wordt tijdens het afbreken van organisch afval biogas gewonnen dat eventueel met behulp van een warmtekrachtkoppelinginstallatie (WKK) kan worden omgezet in duurzame elektriciteit,

Bij de verbranding van biogas komt minder CO2 vrij dan bij gebruik van ‘regulier’ aardgas. Jammer genoeg is de huidige gasbehoefte vele malen groter dan de mogelijkheden die we momenteel hebben om groen gas te maken. Bovendien: de transportsector en de industrie staan vooraan in de rij als het om de distributie van biogas gaat. In deze sectoren zijn er namelijk minder duurzame alternatieven voor aardgas beschikbaar.

Groene gasproducten

Biogas is op dit moment dan ook nog bijna niet beschikbaar voor Nederlandse huishoudens. Een overzicht van de energieleveranciers die ‘groene gasproducten’ aanbieden, vindt u op hier.nu. Slechts vier van deze leveranciers bieden ook echt Nederlands biogas aan. Maar net zoals bij groene stroom, krijgt u zelfs bij hen geen biogas geleverd, maar koopt u een bewijs dat er een zelfde hoeveelheid groen gas op het net wordt gezet als u afneemt.

CO₂-gecompenseerd aardgas

Wat veel energieleveranciers wél aanbieden, is zogenoemd ‘CO₂-gecompenseerd aardgas’. Dat is aardgas waarvan de CO₂-uitstoot gecompenseerd wordt door te investeren in projecten die CO₂-uitstoot voorkomen of verminderen. Vaak gaat het daarbij om investeringen in buitenlandse zonne- en windenenergie, maar er wordt ook geïnvesteerd in bosbouwprojecten, het tegengaan van houtkap of het gebruik van schone kooktoestellen.

Vergroen uw gas

Wilt u ook uw gas vergroenen? Overstappen van energieleverancier is eenvoudiger dan u misschien denkt. De Consumentenbond heeft de overstapmogelijkheden hier voor u op een rij gezet. U kunt ook het contract met uw huidige energieleverancier behouden en zelf compenseren door een deel van een Garantie van Oorsprong (GvO) van een groengasproducent in Nederland te kopen. Ook dat gaat heel eenvoudig, via vergroenjegas.nl.

Lees ook:

Duurzaamheidskrant Bloemendaal 2021

De Duurzaamheidskrant Bloemendaal – editie 2021 – is begin dit jaar onder zo’n 11.000 huishoudens…

Dakisolatie: meer comfort, minder kosten

Een goede dakisolatie is als een deken over uw woning. Warmte stijgt op; als deze…

SVOH: duurzaamheidssubsidie voor verhuurders

In Bloemendaal zijn iets meer dan 10.000 woningen. Zo’n 11 procent daarvan wordt verhuurd door…