Eerste bijeenkomst Koplopers druk bezocht

Dinsdag 28 mei werd de eerste Koplopersbijeenkomst in Bennebroek georganiseerd. Meer dan 20 inwoners van Bloemendaal die al flinke stappen hebben gemaakt met het verduurzamen van hun woning deelden ervaringen met elkaar en discussieerden onder andere over hoe ze ook hun buren mee kunnen krijgen.

Highlights

Tijdens de bijeenkomst werden veel vragen gesteld maar kwamen er ook allerlei suggesties over hoe het beter kan. En hoe we er samen voor kunnen zorgen dat meer mensen Koploper worden.

 

Dit zijn een paar belangrijke highlights:

  • Er is grote behoefte aan onafhankelijke kennis. Wanneer je met je huis en in de buurt aan de slag gaat wil je weten wanneer je onafhankelijk advies krijgt en wanneer iemand wat wil verkopen. Op het platform Bloemendaal Zet Stappen zullen we kijken hoe we hierover zo helder mogelijk kunnen zijn en aandacht besteden aan de afwegingen die mensen kunnen maken.
  • Hessel Kruisman – Coördinator Duurzaamheid bij de  Gemeente Bloemendaal – schetste waar de gemeente mee bezig is. De komende 1,5 jaar zullen in het teken staan van de RES, de regionale Energiestrategie. Elke gemeente neemt hierin deel, en gaat binnen haar grondgebied op zoek naar ruimtelijke mogelijkheden om duurzame elektriciteit op te wekken. Bloemendaal werkt daarin samen met de omliggende gemeentes in de IJmond en Zuid-Kennemerland. Eind 2021 volgt vaststelling van de zogeheten TVW, de Transitievisie Warmte. Deze wordt elke vijf jaar opnieuw vastgesteld en heeft als doel om tot 2050 een tijdpad uit te stippelen om uiteindelijk alle woningen van het aardgas af te krijgen.
  • We hebben kennis gemaakt met de plannen van energiecoaches, ideeën rond het Energiecafé en de wens om minder draagkrachtige inwoners te bereiken. Hierover later meer.
  • We willen verhalen delen vanuit de gemeente over Koplopers, bijvoorbeeld met goede voorbeelden en zaken die je liever eerder had geweten voordat je je woning ging verduurzamen. Dit om ervoor te zorgen dat andere bewoners slimme(re) keuzes kunnen maken.
  • Jongeren zijn de toekomst. Bovendien zien zij minder obstakels dan wij. Vanuit De Energieke Burger zijn er mooie plannen rondom educatie op scholen.

Vanuit het platform en de nieuwsbrief Bloemendaal Zet Stappen willen we graag ondersteunen om meer mensen te bereiken en verandering in gang te zetten. We geloven in de kracht van onderop.

Lees ook:

Grote auto versus kleine auto

Wist u dat grotere auto’s veel meer (dure) brandstof gebruiken dan kleine auto’s? Waarschijnlijk wel.…

Aardgasalternatieven – deel 2: zonnepanelen

Op termijn moeten ook in Bloemendaal de huizen van het aardgas. Welke energiebron hiervoor in…

Wat u moet weten over dubbelglas

De meeste Nederlandse woningen hebben ‘gewoon’ dubbel glas. Van het soort dat rond de jaren…