Drie vragen over het aardwarmteonderzoek in Bloemendaal

Misschien hebt u in uw buurt een tractor in de weer gezien met een boorinstallatie aan de achterkant? Dat kan heel goed: die werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek naar de aanwezigheid van aardwarmte in de Nederlandse bodem. Wat dat allemaal te betekenen heeft? Drie antwoorden op voor de hand liggende vragen.

1. Wat is dat eigenlijk, aardwarmte?

Aardwarmte – ook wel geothermie genoemd – is warm water dat van nature aanwezig is in de bodem, vaak op een diepte van 1,5 tot 4 kilometer. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water. Dit water kan worden opgepompt om woningen en kantoren mee te verwarmen. Daarna gaat het weer terug de ondergrond in. Meer informatie over aardwarmte vindt u hier. De CO2-uitstoot van een verwarmingssysteem op aardwarmte is 80 procent lager dan wanneer aardgas wordt gebruikt. Om te onderzoeken of aardwarmte ook in onze gemeente interessant kan zijn als duurzaam alternatief, is meer kennis nodig van onze ondergrond.

2. Heeft de gemeente opdracht gegeven tot dit onderzoek?

Nee, het onderzoek vindt landelijk plaats. Van sommige plekken in Nederland is al veel kennis van de ondergrond, van andere gebieden zijn nog weinig gegevens beschikbaar. Bloemendaal maakt deel uit van de onderzoekslijn die loopt vanaf Waterland door Amsterdam-Noord, Haarlemmermeer en een deel van Haarlem. Het gaat hierbij om seismisch onderzoek: geluidsgolven worden de ondergrond in gestuurd om de ligging van de gesteente- en aardlagen in kaart te brengen. Een tractor met een kleine boorinstallatie boort gaten van maximaal 40 meter diep en gemiddeld een diameter van 8 centimeter. Onderin de boorgaten wordt een heel klein beetje seismische lading geplaatst en ontstoken. Daardoor kan vlak bij een boring een lichte trilling te voelen of te horen zijn, maar er is geen gevaar voor mens, dier of natuur.

3. Betekent dit dat we in Bloemendaal een aardwarmtenet gaan krijgen?

Dat hangt af van de uitkomsten van het onderzoek. Doordat aardwarmte-installaties kostbaar zijn in de aanleg, is een dergelijk systeem alleen interessant in relatief dichtbevolkte wijken. Daarmee valt in Bloemendaal al een deel van de locaties op voorhand af. In sommige woonkernen in Vogelenzang, Bennebroek of Overveen kan aardwarmte wellicht wél interessant zijn.

Lees ook:

Water: niet duur, wel kostbaar

Slechts 0,6 procent van al het water op aarde is vloeibaar én zoet, en daarmee…

Aardgasalternatieven – deel 3: aardwarmte

Uiterlijk in 2050 moeten ook de huizen in Bloemendaal aardgasvrij zijn. De alternatieven worden op…

Koplopers gezocht

Veel bestaande woningen in de gemeente Bloemendaal kunnen een stuk energiezuiniger worden. Maar hoe doe…