Zin en onzin over gft-inzameling: 5 mythen ontkracht

In onze gemeente wordt groente-, fruit- en tuinafval (gft) gescheiden ingezameld. Hoe nuttig is dat? Gooien ze achteraf de boel niet weer op een grote hoop, zoals je soms hoort beweren? Is het echt beter voor het milieu? En levert het eigenlijk wel wat op? Een paar hardnekkige mythes over scheiding van gft-afval ontkracht.

Mythe 1: ‘Na gescheiden inzameling komt gft-afval alsnog op de grote hoop.’

Dit is niet zo. Gescheiden afval is goedkoper te verwerken, dus geen enkele afvalverwerker zou die keuze bewust maken. Het komt wel voor dat een partij afval te vervuild is om nog gescheiden te kunnen verwerken. Plastic in de gft-bak kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het afval alsnog moet worden verbrand.

Mythe 2: ‘Gft-afval levert niks op.’

Ook dat klopt niet. Steeds meer gft-afval wordt vergist of gecomposteerd. Het eerste levert biogas op, het tweede compost waarmee de gemeente, boeren of tuinders hun bodem kunnen verbeteren. Ook CO2, warmte en water zijn nuttige bijproducten van gerecycled gft-afval. Daar komt bij dat afvalverwerking minder duur is wanneer gft gescheiden wordt ingezameld. Recyclen van gft is (nog) niet kostendekkend, maar minder duur dan verbranden. Op de website Begin Van Iets Moois van de regionale afvalverwerker Meerlanden ziet u wat de opbrengsten uit gft waren in 2017.

Mythe 3: ‘Huisafval scheiden is een druppel op een gloeiende plaat.’

Nee hoor. Huishoudens hebben meer afval dat (nog) niet gerecycled wordt dan de bouw, de industrie en de landbouw bij elkaar! Daar valt dus nog wel wat te verbeteren. Hoewel het wel de goede kant opgaat: in 2000 werd 45 procent van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld en verwerkt; in 2019 was dat 58 procent. Hartstikke mooi natuurlijk, maar die andere 42 procent is nog altijd goed voor een kleine 4 miljard kilo: nog een flinke extra ‘druppel’.

Mythe 4: ‘Achteraf scheiden is net zo effectief.’

Zeker niet. Gft kan alleen gerecycled worden als het gescheiden is ingezameld, net als papier, textiel en glas. Groente, fruit en etensresten in het restafval plakken vast aan ander afval en zijn daardoor slecht te scheiden. Papier en textiel dat gemengd wordt met gft en restafval, wordt nat en vies: daar kan het recyclebedrijf niets meer mee.

Mythe 5: ‘Al die extra ritten zijn juist slechter voor het milieu.’

Het is aantoonbaar veel beter voor het milieu om afval gescheiden in te zamelen en te recyclen dan alles op een hoop te gooien en te verbranden. Afzonderlijk transport levert relatief weinig extra CO2-uitstoot op. Zelfs wanneer je de energie uit afvalverbranding meerekent, leidt gescheiden afvalverwerking per saldo tot minder CO2-uitstoot en minder verlies van grondstoffen.

Wilt u weten wat wel in de gft-bak mag en wat niet? Hier staat het voor u op een rij. Op de afvalkalender van de gemeente vindt u op welke dagen bij u in de straat de gft-bak wordt geleegd.

Aanvullende bronnen: Milieu Centraal en Compendium voor de Leefomgeving.

Lees ook:

Terugblik online bijeenkomst Transitievisie Warmte 10 mei 2021

In 2021 moet iedere gemeente een Transitievisie Warmte (TVW) opstellen. In die visie staat wat…

Energielabel bij verkoop woning steeds belangrijker

De huizenprijzen stagneren en woningen staan weer langer te koop. Daarnaast kijken kopers steeds vaker…

Dit doet een energiecoach voor u als huiseigenaar

In Bloemendaal zijn inmiddels zo’n 15 energiecoaches actief. We leggen uit wat een energiecoach is…