Hans rekent op zijn buren

Ondanks de zonnepanelen en isolatiemaatregelen, betalen Hans en Yvonne Olsthoorn gemiddeld toch nog 170 euro per maand aan energie. Hans wijst naar hun klassieke gaskachel. “Dankzij deze dame gebruiken we nog 2000 kuub gas”, zegt hij haast vertederd. “Maar ja, die kachel hóórt bij het huis. Daar hebben we het huis omheen gekocht, zeggen we weleens.”

Als  zelfstandig gevestigd duurzaamheidsadviseur weet Hans wel dat er duurzamere warmtebronnen bestaan dan een gaskachel. Maar het was nog veel erger. “Toen wij hier in 1997 kwamen wonen was het huis, naast een gas- en een houtkachel, voorzien van gevelkachels met ventilatie: heel inefficiënt”, vertelt hij. “Twee jaar later hebben we een grote verbouwing gedaan, waarbij we in de nieuwe uitbouw en de rest van het huis een cv-systeem met hr-ketel hebben laten aanleggen. Alleen in de gang hebben we geen radiator en hier in de zitkamer niet. We konden geen afscheid nemen van de kachel.”

De uitbouw werd meteen goed geïsoleerd, hoewel Hans er achteraf spijt van heeft geen sedumdak te hebben genomen: goed voor de biodiversiteit en het vasthouden van regenwater. “Ik vond dat toen te duur.” Ook van de vloerisolatie die Yvonne en hij in 2001 lieten aanbrengen, heeft hij spijt. “Dat was een misser. Het bleek uiteindelijk bodemisolatie te zijn: dus de vloer van de kruipruimte werd geïsoleerd in plaats van de onderkant van de houten vloer. In de praktijk is dat hier niet comfortabel genoeg.” De beste oplossing zou zijn om de hele vloer te vervangen en vloerverwarming aan te leggen, maar ook dat is weer een flinke investering, realiseert Hans zich.

Eigen verantwoordelijkheid

Het huis optimaal isoleren kost nog zo’n 20.000 tot 35.000 euro, schat hij. De vorige bewoner – een aannemer – heeft het dak al goed aangepakt, maar de spouwmuurisolatie kan op sommige plaatsen beter en de ramen zijn nog ‘gewoon’ dubbel glas. Daar zou HR++-glas een verbetering zijn.

Toch vindt Hans het belangrijk dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. “De gemeente wil deels wachten op groen gas, lees ik in de concept transitievisie warmte.  Ik vind dat rijkelijk optimistisch. Voordat er voldoende groen gas beschikbaar is, lopen wij als gemeente zwaar achter op de landelijke aanpak. Dat vind ik niet kunnen voor een gemeente met zoveel rijke inwoners.”

 

“Alle bewoners in de straat kregen toen de mogelijkheid om hun regenwaterafvoer af te laten koppelen. Zo wordt schoon regenwater niet eerst gemengd met vuil afvalwater. Dat belast het riool én de waterzuivering minder.”

 

Echt verduurzamen betekent volgens Hans vooral gemeenschapszin: rekening houden met elkaar en de wereld. “In de straat doen we bijvoorbeeld mee met het landelijke Boomspiegelfeest, om de straat te vergroenen. Dat is hartstikke leuk. Maar het gaat ook om zaken als minder consumeren, minder vlees eten. En anders reizen. Maar wél uiteindelijk een betere kwaliteit van leven.” Ter illustratie laat hij vol trots zijn elektrische auto zien. Nu de zon de panelen op het dak bereikt, plugt hij de oplader in. “Dat geeft een goed gevoel”, glimlacht hij.

Inheems en groen

We maken meteen een rondje door de tuin: “Kijk, dit zijn allemaal inheemse plantensoorten”, wijst Hans, niet alleen bedrijfskundige, maar ook ecoloog. Een kleine verhoging tussen het groen blijkt een soort mini-houtwal voor insecten en egels. In de bescheiden achtertuin staan een paar fruitbomen en een kleine moestuin. Tegen de achtergevel wapperen feestvlaggetjes in een net dat trossen rijpe blauwe druiven moet beschermen. “Zo schrikken we vogels af die anders in het net verstrikt raken.” Zo min mogelijk tegels geen schutting of hek: alles is groen.

De tuin grenst aan een stukje gemeentelijk groen waar in 2011 een rel is aangelegd: een kleine plas om oppervlaktewater vast te houden en regen- en duinwater af te voeren. Hans: “Alle bewoners in de straat kregen toen de mogelijkheid om hun regenwaterafvoer af te laten koppelen. Zo wordt schoon regenwater niet eerst gemengd met vuil afvalwater. Dat belast het riool én de waterzuivering minder.” Bij de plensbuien die tegenwoordig steeds vaker voorkomen, komt soms het water in de wc omhoog, dat wel. “De gemeente moet op meer plaatsen gaan afkoppelen”, concludeert Hans. “Het systeem kan het nu al niet meer aan.”

 

Lees ook: