Bloemendaal-zet-stappen-Banner-winkelstraat

In 2050 moeten alle woningen in Nederland zonder aardgas en met een duurzaam energiesysteem verwarmd worden. Dat is een onderdeel van de energietransitie en in lijn met de Europese klimaatafspraken. In het Klimaatakkoord staat namelijk dat alle gebouwen in Nederland in 2050 geen CO2 meer mogen uitstoten.

Wat zijn goede en haalbare aardgasvrije alternatieven?

2050 klinkt ver weg maar we moeten dit samen stap voor stap doen en dat kost tijd. In 2021 moet iedere gemeente een Transitievisie Warmte opstellen. In die visie staat wat de alternatieven voor aardgas zijn en hoe en wanneer wijken aardgasvrij(er) gemaakt kunnen worden. De gemeente Bloemendaal wil graag weten wat de behoeften, zorgen en ideeën zijn over dit onderwerp en onderzoekt graag in samenwerking met inwoners wat goede en haalbare aardgasvrije opties zijn.

Laat u weten hoe u over energiezuinig en wonen zonder aardgas denkt?

We horen graag wat u denkt en vindt, de inbreng gebruiken we voor het opstellen van een Transitievisie Warmte die past bij onze gemeente. We stellen u 10 vragen, dat kost ongeveer 10 minuten van uw tijd.

Wilt u vaker met de gemeente meedenken over een aardgasvrije toekomst?

In de enquête vragen wij of u bereid bent om mee te denken over een aardgasvrije toekomst. In 2021 organiseren wij drie bijeenkomsten. Als u dat wilt kunt u uw e-mailadres achterlaten. Als u de enquête niet wilt invullen maar wel wil meedenken, kunt u zich aanmelden via het onderstaande mailformulier.

Aanmelding meedenkgroep over wonen zonder aardgas

Wat fijn dat u mee wilt denken over wonen zonder aardgas. Wanneer u zich aanmeldt voor één of meerdere van de onderstaande (online) bijeenkomsten, ontvangt u vooraf een e-mail met een link om deel te nemen.