Aardgasalternatieven – deel 5: windenergie

Uiterlijk in 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn. Dat betekent dat ook de woningen in Bloemendaal op termijn moeten overstappen op een andere, duurzamere energiebron. In dit vijfde deel onderzoeken we of energie afkomstig uit wind een goede bron kan zijn om onze huizen en ons tapwater te verwarmen.

De wind als energiebron

Nederland staat bekend om een land waar het flink waait. Al honderden jaren geleden werden windmolens gebruikt voor het droogleggen van polders, het malen van graan en het zagen van hout. Moderne windmolens wekken vooral elektriciteit op, maar inmiddels verschijnen ook de eerste windmolens die direct waterstof kunnen produceren.

Windmolens worden gezien als een belangrijke energieleverancier voor de toekomst. Op de Noordzee wordt momenteel hard gewerkt aan uitbreiding van het aantal windparken en tegelijkertijd worden windmolens steeds groter en groter. Want hoe hoger een windmolen, hoe meer energie deze kan opwekken. Dat heeft ertoe geleid dat nieuwe windparken zonder subsidie kunnen worden gerealiseerd.

Van de totale hoeveel elektriciteit in Nederland is inmiddels zo’n 8% afkomstig van windmolens. In alle groene stroom heeft windenergie een aandeel van ca. 60%.

Windmolens in Bloemendaal

Ook op land wordt gekeken waar eventueel ruimte en draagvlak is voor het plaatsen van windmolens. Inmiddels is gebleken dat binnen de gemeente Bloemendaal hiervoor eigenlijk geen mogelijkheden zijn.

Daarnaast zijn er ook kleine windmolens verkrijgbaar, die je bijvoorbeeld op een eigen dak kunt plaatsen. Een mooie oplossing, maar in de praktijk is het bijna niet mogelijk de aanschafwaarde binnen de technische levensduur terug te verdienen. Zelf windenergie opwekken in Bloemendaal is dan ook lastig en er zijn ook geen mogelijkheden om mee te doen aan bijvoorbeeld een buurtmolen.

Huis verwarmen met windenergie

Uw huis verwarmen met windenergie is mogelijk, zeker wanneer u een energieleverancier van Nederlandse windstroom kiest. Maar: dat kan alleen als u uw huis all electric gaat verwarmen. Daarvoor moet u wel uw huidige cv-ketel vervangen door een elektrische cv-ketel of boiler en uw huis voortaan bijvoorbeeld met elektrische radiatoren verwarmen. Waarom dit zonder heel goed isoleren af te raden is, blijkt uit de volgende rekensom.

Als u nu jaarlijks 2.200 m3 aardgas verbruikt, dan kost u dat zo’n 1.800 euro per jaar. Zou u – zonder isoleren – elektrisch verwarmen, dan stijgt uw elektraverbruik waarschijnlijk met zo’n 17.000 kWh. Dat is jaarlijks zo’n 3.800 euro!

Voorlopig oordeel

Uw huis elektrisch verwarmen met energie die afkomstig is van windmolens op zee is – zonder verdere ingrepen – vergeleken met aardgas erg kostbaar. Door uw woning zeer goed te isoleren (ten minste label B) kunt u de warmtevraag echter flink verminderen. Daarnaast is het vaak mogelijk om een deel van de benodigde stroom zelf ‘goedkoop’ op te wekken met zonnepanelen op eigen dak.

De rekensom wordt ook een stuk gunstiger wanneer naast isolatie ook voor een andere manier van verwarmen wordt gekozen. Een warmtepomp of hybride oplossing doet dit namelijk veel efficiënter dan bijvoorbeeld een elektrische radiator. Ook kunt u energie besparen door niet langer een hele kamer te verwarmen, maar alleen de plekken waar u zich bevindt, bijvoorbeeld met infrarood warmtepanelen. Op deze nieuwe manieren van verwarmen zullen we in komende edities ingaan.

De eerste windmolens die direct waterstof produceren, verschijnen inmiddels ook. De verwachting is echter dat er de komende jaren nog een groot tekort aan waterstof zal zijn en dat het vooral door de industrie zal worden gebruikt. We hebben hier in het eerste deel van deze serie over geschreven.

Lees ook:

Het ABC van de tochtstrip

Veel huizen hebben naden en kieren waardoor warme lucht naar buiten lekt en koude lucht…

21 Procent korting op zonnepanelen? Zo vraagt u de BTW terug

Je hoort en leest het steeds vaker: zonnepanelen op je dak leggen is een ‘no-brainer’,…

Wat is het effect van het prijsplafond op uw energierekening?

Vanwege de hoge energieprijzen, stelt de overheid per 1 januari 2023 een prijsplafond in. U…